Kürtaj (Gebeliğin Sonlandırılması)

Kürtaj veya rahim tahliyesi, rahim içindeki bir gebeliğin özel yöntemlerle sonlandırılmasıdır.

Kadının arzusuyla 10. gebelik haftasına kadar yasal olarak uygulanabilir.

Evli kadınlarda işlem için eşlerinin de onayı alınmalıdır. Evli olmayan ve 18 yaşın üzerinde olan kadınlar kendi isteklerine göre hareket ederler.

Kürtaj yalnızca ve ancak kadın hastalıkları ve doğum uzmanınca uygulanır. Yapılan işlem gizlidir.

Not: Ülkemizde düşük ilacı (RU-486) kullanılmamaktadır. Dünyanın birçok ülkesinde (gelişmiş olan ülkeler dahil) ve bizde tahliye, vakum tekniği ile uygulanır.

Gebelik testiniz ister pozitif, ister negatif olsun, asla ‘’adet söktürücü iğne”gibi yöntemlere kendi kendinize başvurmayınız. Bu ilaçların gebeliğin gerçekten var olduğu durumlarda işe yaramaları tıbben mümkün değildir.

İlk hamilelikte uygulanan kürtaj sonrasında bir daha hamile kalınmadığı ifadesi doğru değildir. Dikkatli yapılan bir kürtajın kadının üreme sistemine zarar vermesi beklenen bir durum değildir.

Gebeliğin devamının anne sağlığı için tıbbi olarak yüksek riskli olduğu durumlarda bebeğin sakat olduğunun ya da öldüğünün belirlendiği vs. durumlarda gebelik yaşının 10 haftadan küçük olması şartı aranmaz.

 

Anestezi Yöntemi
Yasal tahliye hem lokal anestezi, hem de genel anestezi altında uygulanabilir. Çoğu uygulamada lokal anesteziye, hafif sakinleştiricilerin de ilave edilmesi yeterli konforu sağlamaktadır. Genel anestezi uygulamalarında hastada tam bilinç kaybı oluşacağı için hasta hiçbir şey hissetmez. Ama genel anestezi için, kadında herhangi bir engel olmamalı ve işlem belirli koşullar altında uygulanmalıdır.

 

Kürtaj tekniği
Ultrasonografi ve jinekolojik muayene ile gebelik haftası kesinleştirilir. Vajina ve rahimağzı bakterilerden arındırılmak amacıyla dezenfekte edilir. Rahimağzını sabitlenir ve lokal anestezik madde uygun olarak rahimağzı bölgesine enjekte edilir veya genel anestezi için anestezi uzmanı tarafından gerekli işlemler başlatılır.

Daha sonra çok ince plastik kanüller rahimağzından rahim içine ittirilir. Bazen rahimağzı sert olabilir ya da gebelik 6. haftanın üzerinde olması nedeniyle geniş çaplı plastik kanüller kullanılması gerekebilir. Bu durumda rahimağzını genişletmek için özel “ buji” adı verilen aletler kullanılır. Kanül yerleştirildikten sonra kanüle bir enjektör iliştirilir. Enjektörde oluşan vakum yardımıyla rahimiçi boşaltılır.

10. haftaya yakın olan gebeliklerde bazen rahim içine metal aletler sokularak rahimin tümüyle boşaltıldığından emin olmak gerekebilir, ancak bu çok ender bir durumdur.

Rahimin içi tümüyle boşaltıldıktan sonra kanül çıkarılır, diğer tüm aletler çıkartılıp hastanın 10 dakika istirahati sağlanır.

Tüm bu işlemler 6. gebelik haftasına kadar olan gebeliklerde 5 dakika, 6-10 hafta arası olan gebeliklerde 5-15 dakika sürer. Bu süre, uzmanın ortalama çalışma süresidir. Genel anestezi uygulandığında hastanın uyuması ve kendine gelmesi de (yaklaşık 20-30 dakika) eklenmelidir.

 

Kürtajda oluşan özel durumlar
Aşağıda anlatılan özel durumlar yasal tahliye sınırları içinde uygulanan kürtajlarda ve özellikle ilk 8 haftadaki uygulamalarda (hematometra ve gebeliğin devam etmesi hariç) çok ender görülür.

 1. Aşırı kanama
  Özellikle, 2. günden, 15. güne kadar adet miktarını geçmeyen kanamalarda endişeye gerek yoktur. Ancak iki haftayı aşan kanamalarda ya da ilk iki haftadaki aşırı kanamalarda doktorunuza müracaat etmelisiniz. Bu durumda parça kalması ya da enfeksiyon söz konusu olabilir.
 2. Enfeksiyon
  Steril şartlarda usulüne uygun ve yasal tahliye sınırları içerisinde yapılan kürtajlarda genellikle enfeksiyon gelişmez. Ancak genital sistemlerinde patojen bakterileri yüksek oranda barındıran kadınlarda özellikle 5. günden sonra ciddi enfeksiyonlar oluşabilir. Bu durum kendini ağrı ve kanama şeklinde belli eder. Bu durumda hekime başvurduğunuza uygun antibiyotik tedavisine geçilir.
 3. Parça kalması
  Usulüne uygun ve yasal tahliye sınırları içerisinde yapılan uygulamalarda, yaklaşık olarak %5 hastada ortaya çıkar. Bu durum kendini ilk iki haftada aşırı kanama, ya da ikinci haftadan sonra devam eden kanama şeklinde belli eder. Bazı durumlarda özellikle de büyük gebelik haftalarında uygulanan kürtajlarda vajinadan kanamayla birlikte parça düştüğü gözlenebilir. Bu durumda hemen doktorunuza başvurun.Parça kaldığından emin olunan durumlarda, genellikle bu parçaları temizlemek için kısa süren ikinci bir kürtaj işlemi uygulanır. Parça kaldığı kesin değilse, bu durumda rahim kasılmasını artırıcı ilaçlar ve antibiyotiklerle durum düzeltilir.
 4. Hematometra (rahim içinde kan birikmesi)
  Özellikle 6. haftadan önce yapılan uygulamalarda görülür. Ufak gebelik haftalarında rahimağzı bujilerle genişletilmediğinden işlem sonrası devam eden kanama rahimiçinde birikir ve 4-6 saatlik bir süre sonunda rahimin aşırı büyümesine ve kramp tarzı ağrıların oluşmasına neden olur. Yapılan muayene sonrasında rahimin büyük olduğu saptanır ve rahimağzından içeri bir kanül ittirilerek rahim boşaltılır.
 5. Gebeliğin devam etmesi
  Genellikle 6. ve özellikle de 5. gebelik haftasından önceki uygulamalarda yaklaşık %5 kadında rastlanır. Kürtaj başarısız olmuştur ve gebelik aynı kürtaj öncesi olduğu gibi devam etmektedir. Bu durum gebelik kesesinin henüz çok ufak olduğu durumlarda kanülün keseye ulaşamaması sonucu meydana gelir. Belli bir süre sonunda (genellikle 1 hafta sonra) tekrar kürtaj gerekir.Bu durumu engellemek için doktorların bir kısmı tahliye için en az 5 gebelik haftasının dolmasını beklerler.
 6. Rahimin delinmesi
  Genellikle 8. gebelik haftasından sonra ve özellikle de yasal sınırı aşmış tahliyelerde görülür. Tahliyenin herhangi bir aşamasında ve özellikle de uterus içine metal aletler (küretler) sokulması esnasında ortaya çıkan bir durumdur. Erken farkedilirse, genellikle bir problem yaratmaz. Ancak delinme sonrasında metal alet ya da vakum işlemi rahim dışındaki diğer organları (barsaklar, vs) zedelerse bu durumda genellikle ameliyat gerekir. Şüpheli durumlarda laparoskopik inceleme ile delinme ve organ hasarı direkt gözlenebilir.
 7. Rahimde yapışıklık oluşması
  Genellikle büyük gebelik haftasında yapılan kürtajlarda metal küretlerle uterus iç tabakasının aşırı kazınma nedeniyle hasar görmesine bağlı olarak ortaya çıkar. Düşük ya da doğum sonrası görülen şiddetli enfeksiyonlar da yapışıklığa neden olabilir. Asherman sendromu adı verilen bu durumda uterus iç tabakasındaki yapışıklık ağırılık derecesine göre kürtaj sonrası normalden az adet görülmesine ya da adetin tamamen kesilmesine neden olur. Kürtaj sonrası adet görememe durumlarında ilk önce ilaç tedavisi denenir. Cevap alınmazsa histerosalpingografi (uterus ve tüplerin radyolojik incelemesi) incelemesiyle yapışıklığın boyutları belirlenir. Daha sonra ya spiral takılarak ya da en iyisi histeroskopi yöntemiyle bu yapışıklıklar giderilmeye çalışılır.

Henüz Yorum Yapılmamış.

Yorum ekle